Redakční práce

Psaní textů, článků, rozhovorů

Napíšeme vám texty na váš web, tiskoviny, reklamní texty, dopisy, popisky, profil firmy, výroční zprávy nebo firemní bulletiny. Na základě vašich instrukcí a podkladů zpracujeme jakékoliv texty, aby byly stylisticky správné, poutavé podle vašeho zadání nebo našich návrhů a plnily vaše záměry a cíle. Nemusíte tak trávit svůj čas nad něčím, co není vaším oborem, a přesto tyto věci můžete zvládnout profesionálně.

Výroba zpravodajů, časopisů a knih

Nechcete se zabývat naplňováním jejich obsahů, psát texty, pořizovat fotografie, hlídat tiskárnu a podobně? Máte obavu, že neseženete profesionálního grafika, který by uměl naplnit vaše představy a nechyběla mu náležitá profesní zdatnost a dovednosti? Podle vašeho zadání vyrobíme na klíč jakékoliv informační nosiče.

Výroba webových stránek

Chcete o sobě dát vědět prostřednictvím srozumitelných nebo dostatečně reprezentativních a profesionálně zpracovaných webových stránek? Zajistíme registraci vámi vybrané domény, zpracujeme grafický návrh včetně obsahu a textů. Dodáme vám hotový funkční web nebo jeho části, texty apod.
Zajistíme jeho aktualizaci.

Fotografické práce

Dobře vymyšlená a zpracovaná fotografie vás samotných nebo vaší firmy umístěná na webových stránkách je vaší vizitkou a mnohdy rozhodne, že s vámi začnou spolupracovat další lidé. Kvalitní fotografie by měla být také nedílnou součástí všech tištěných periodik. Neobejdou se bez ní ani provozovatelé hotelů nebo restaurací. Každý z nás se přece nejdříve podívá na internet a podle fotografií vybírá, kde se mu líbí a kde ne.

Grafické práce

Vytvoříme vám moderní a jednotný vizuální styl, grafický návrh webu, log, vizitek, propagačních předmětů, knih a dalších informačních nosičů. Vždy v souladu s texty. Zajistíme grafické zpracování firemních a obecních periodik. Mnoho obcí a měst má vlastní redaktory, kteří píší obecní noviny. Jsou to většinou lidé, které úzce spolupracují s vedením města a mají jeho důvěru, což je velmi dobře. Ne každá instituce však má i svého grafika, který by články zpracoval do podoby profesionální novinové stránky.

Naše
projekty

9. 5. Manažeři Moravskoslezského kraje 2013 - tak se jmenuje titul knihy, kterou systematicky připravujeme již od konce minulého roku.… více zde


9. 5. Na Šumbarku se opět uklízelo. A my byli při tom. Komunita tady konečně zažíná žít. Lidi spolu začínají více mluvit, jsou schopní… více zde


10. 4. Pro občanské sdružení Šumbarák vyrábíme už rok stejnojmenný časopis. Komunikujeme tak s dvěma tisíci šumbarských domácností. Podařilo… více zde


28. 3. Na Šumbarku vyroste nové streetballové hřiště a je na dospělých, aby své děti motivovali ke sportování. Abychom tomu pomohli, podíleli… více zdeArchiv
projektů